Sayın Basın Mensupları,

2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da biz eşcinseller grubu olarak,

birçok heteroseksüel kişi ve grubun da desteğiyle,

"Cinsel özgürlük Etkinlikleri" başlığı altında bir organizasyon

yapıyoruz.

Toplantımızın amaçları:

1) Toplumumuzda halen bir tabu teşkil eden ve bir dizi yasaklarla çevrelenmiş cinsellik kavramı üzerinde daha sağlıklı yaklaşımlar için bir tartışma zemini yaratmak;

2) özellikle eşcinseller ve eşcinsellik kavramına karşı toplumda varolan önyargıları ortadan kaldırmak üzere çaba harcamak;

3) Eşcinsellerin cinsel yönelimleri açısından normal kabul edilen diğer tüm insanlardan farklarının bulunmadığını, cinsel yönelimleri farklı bireylerin insan haklarına sahip birer birey ve sorumlu yurttaş olarak sosyal uyum içinde yaşayabileceğini anlatmak;

4) Özsaygı ve özgüvenimizi kazanmak, kendimize uygun iyi ve sorumlu bir yaşam biçimi oluşturmak için aramızda dayanışma ve iletişimi sağlamak ve eşcinsel kimliği geliştirmek.

AIDS hastalığının bulaşma yollarından önemli biri de cinsel ilişki olduğundan, bu konuda bilinçlenmek için cinsellik toplumda açıkça konuşulmalıdır.

Türk toplumu gelecek kuşaklar için sağlıklı bir cinsel yaşam oluşturmak amacıyla artık cinsellik hakkında günah - ayıp sınırlamalarını aşarak kendini suçlu hissetmeden konuşmaya başlamak zorundadır.

Bu çabanın önemli aşamalarından birisi de cinsel yönelimleri açısından azınlık olan eşcinselleri doğru olarak tanımak ve anlamak için, onların sorunlarını dile getirmelerine olanak sağlamaktır.

Heteroseksüeller ve eşcinsellerin birbiriyle iletişim kurması için bu tür toplantılar gereklidir.

Ülkemizde küçümsenemeyecek bir eşcinsel kitle yaşamaktadır. Ancak bu insanların çoğu cinsellik ve cinsel yönelimler hakkında yetersiz bilgisi olan ya da önyargıları olan insanlar tarafından taciz edildikleri için cinsel kimliğini gizleyerek yaşamaktadır. Bu gizlilik eşcinsellerin toplum içinde yalnız, yalıtılmış, hatta bazılarının ruhsal açıdan sorunlu bireyler haline gelmesine yol açabildiği gibi, kötü niyetli kişilerin suiistimaline de neden olmaktadır.

Eşcinsellerin sokakta ya da resmi makamlar önünde taciz edilmeleri, yalnızca cinsel yönelimlerinden dolayı işsiz bırakılarak fuhşa zorlanmaları ve hatta öldürülmeleri tüm bu olumsuz tablonun bir sonucudur. Artık bu olumsuz tabloya gerek toplum gerekse devlet insan hakları ve hukuk çerçevesinde karşı çıkmak zorundadır.

Demokratik, laik, sosyal, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olan ve 2000'li yıllarda AT'nin bir parçası olmayı hedeflemiş Türkiye'de bizim bu çabamıza devletin de gereken desteği göstermesini bekliyoruz.

Toplantı kapsamındaki etkinlikler bilimsel ve kültürel ağırlıklı olacaktır.

Toplantımıza konuşmacı olarak katılacaklardan bazıları:

- Prof Dr Şahika Yüksel

- Doç Dr Selim Batur (AİDS Savaşım Derneği)

- Ercan Kanar (İnsan Hakları Derneği)

- Fatma Budak (Mor Çatı)

- Deniz Türkali

- Küçük İskender (şair ve yazar)

- İskender Savaşır (yazar)

Konuk olarak destek verecek yabancılardan bazıları:

- Henning Michelson (Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık örgütü WHO)

- Christian Puls (Berlin'den eşcinsel milletvekili)

- Annette Dettering (Berlin'den milletvekili)

- Weissert (Alman Kültür Enstitüsü, İstanbul başkanı)

- Selman Arıkboğa (Eşcinsel Enternasyonal Berlin başkanı)

- Petra Narimani (Alman AIDS Vakfı)

- Mart Simons (COC, Hollanda)

- Heribert Mürmann (Eşcinsel Enternasyonal Berlin'in Türkiye temsilcisi ve sosyal bilimci)

- N.A.Z. (Londra'dan Müslüman AIDS savaşım örgütü)

Cinsel özgürlük Etkinlikleri Hazırlama Grubu

Not: Toplantımız davetiyelidir! Fotoğraf makinesi ve kamera içeriye

alınmaz!

Davetiye İstanbul'da İnsan Hakları Derneği ve Mor Çatı'dan

alınabilir.