Türkiye Eşcinseller Buluşması

İbnistan Forum: Duyurular: 2005 ve öncesi: Türkiye Eşcinseller Buluşması
Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

ibnistan (admin)

24 Nisan 2002, Çarşamba - 23:07 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
BAHARANKARA 2002 BASIN DUYURUSU

Sonbaharda İstanbul'da, ilkbaharda Ankara'da olmak üzere yılda iki kez düzenlenen "Türkiye Eşcinseller Buluşmasının" sekizincisi 20-21 Nisan 2002'de Ankara'da Kaos GL ev sahipliğinde gerçekleşti. BaharAnkara 2002'de Lambda İstanbul, Anadolu Ayıları, Türkiye Ayıları, Legato, Kaos GL ve bu örgütlerde yer almayan bireyler bir araya geldi. 1998'den beri düzenlenen buluşmalarda eşcinsel hareketin gündemleri tartışılıyor, geleceğe yönelik yeni stratejiler belirleniyor, ortak çalışma imkanları yaratılıyor. İki gün boyunca bir araya gelen, başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere, Mersin, Antalya, Adana, Urfa, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Tokat ve daha birçok şehirden yüzün üstünde katılımcıyla gerçekleştirilen buluşmanın ana başlığı eşcinsel hareketin oluşturmaya çalıştığı politikaları derinlemesine tartışmak amacıyla "Neye karşı, Nasıl mücadele?" olarak belirlenmişti.

Bu çerçevede heteroseksizmin tanımı ve günlük hayattaki karşılıkları ile ilgili toplantıyla oturumlara başlandı. Heteroseksizmin hayatın bireysel ve kamusal her alanında heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimlerin yok sayılması, reddedilmesi, dışlanması anlamında bütünlüklü bir ideoloji olduğu ortaya kondu. Bu ideolojinin toplumda egemen olan ataerkil, militarist, milliyetçi düşünce sistemlerinden bağımsız olmadığı, sadece eşcinsellerin değil heteroseksüellerin de yaşamlarını belirlediği, zorlaştırdığı üzerinde fikir birliğine varıldı.

Eşcinsel özgürleşme hareketi içerisinde, farklı görünümlere bürünen bütünlüklü bir ideoloji olan heteroseksizme karşı verilen mücadelenin bileşenleri olarak grupların mücadele alanları, farklılıkları ve benzerlikleri üzerine "Eşcinsel hareketin bileşenleri: Gruplar" adlı oturumda örgütlenmelerin "grup" olarak nitelendirilmesinin 1980 sonrası toplumsal apolitikleşme süreci içerisinde örgüt kelimesine yüklenen olumsuz anlamlarla ilişkili olabileceği öne sürüldü. Grupların çeşitli alanlarda etkinliklerinin farklı alanlarda heteroseksizme müdahale olduğu, politikalar, örgütlenme biçimleri ve yöntemle ilgili farklılıkların bu ortak zemini zedelemediği, ortak çalışmalarla bu zenginliğin anlamlı kılınabileceğinden bahsedildi. Günün son toplantısı "Heteroseksizmle mücadelede yeni hareket alanları" idi. Konuşulanlar ışığında etkinlik gösterilmemiş, ya da yeterli müdahalenin yapılmamış olduğu düşünülen çeşitli alanlarda yapılabilecek eylemler hakkında tartışmalar yapıldı. Kadın hareketi başta olmak üzere diğer toplumsal hareketlerle ittifak gereklilikleri ve sivil toplum kuruluşları ile eşcinsel örgütlerinin ortak çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve bu konularda geliştirilebilecek politikalar hakkında konuşuldu. Çalışma hayatında heteroseksüel olmayan bireylerin karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele etmek için kamu çalışanları ve işçi sendikaları ile heteroseksizm hakkında ortak çalışmalar yapılabilmesinin olanakları değerlendirildi ve bu alanda bir an önce harekete geçmenin aciliyetine vurgu yapıldı. Fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalan eşcinsellerle ilgili özellikle Lambda İstanbul ŞİMAG (Şiddetle Mücadele Alt Grubu) çalışması çerçevesinde edindiği deneyimleri aktardı. Kaos GL dergisinin 10. sayısında bu çalışma ile ilgili ayrıntılı bir yazı yayınlanmıştı.

İkinci gün, oturumlar "sağlık politikaları" ile ilgili toplantıyla başladı. Grupların sağlıkla ilgili yürütmekte oldukları projeler ve geleceğe dair planları gözden geçirildikten sonra, sağlık alanında eşcinsellerin yüz yüze kaldıkları sorunların ve bu sorunların temelinde nelerin yattığının saptanmasına öncelik verilerek, bu bilgi edinildikten sonra duruma müdahaleye yönelik politikalar belirlenmesi gerektiği üzerinde anlaşıldı. Eşcinsel bireylerin bazı sağlık hizmetlerine ulaşmalarının cinsel yönelimleri nedeniyle sınırlanabildiğine dikkat çekildi. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında nasıl faaliyet göstereceğimizi belirlemek için, pratik süreçlerin örgütlenmesinden önce konu ile ilgili anti-heteroseksist politikaların belirlenmesinin öneminden bahsedildi ve bu amaçla yapılması gereken tartışmaların yaygınlaştırılması hedefiyle toplantı tamamlandı.

Erkek/kadın, erkeksi/kadınsı, gey/lezbiyen gibi ayrımların eşcinsel hareket içindeki gruplarda ne ölçüde yaşandığı, bunların harekete etkileri ve bu ayrımların altında nelerin yattığı ile ilgili "Yok mu aslında birbirimizden farkımız?" adlı toplantıda, bunların içselleştirilmiş ve yeterince sorgulanmamış homofobinin bir ürünü olduğu üzerinde konuşuldu. Ayrıca toplumsal cinsiyet eksenindeki bu ayrımlar dışında toplumun farklı kesimlerinden insanlar olmamızdan kaynaklanan farklılıklarımızın da eşcinsel harekete nasıl yansıdığı hakkında tartışıldı.

Buluşmanın son toplantısında kurumsallaşmanın hareket için ne anlama geldiğine, örgütlenme ve bir araya gelmenin ötesinde grupların yapılarının ve etkinliklerinin kişilerden bağımsız, süreklilik gösteren bir hale getirilmesi üzerinde durulması gerektiğine değinildi. Hareket içerisindeki grup çalışmaları hakkında çeşitli deneyimler ve sorunlar paylaşılarak, bu sorunlara kurumsallaşma tartışmaları ile çözüm bulunabileceği vurgulandı. Ayrıca dernek, vakıf, kooperatif vb örgütlülüklerin avantaj ve dezavantajları konusunda konuşulup grupların bu doğrultuda planları gözden geçirildi.

Yılda iki kere düzenlen buluşmalar şimdiye kadar olduğu gibi basına yine kapalı gerçekleşti. Tartışmaların ayrıntılı dökümü, Kaos GL dergisinin 11. sayısında yayınlanacaktır.

KAOS GL

Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

Heribert Mürmann (heribert)

17 Nisan 2002, Çarşamba - 22:10 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
Ne için diye sorsak daha anlamlı değil mi?
Karşı olduklarımızı sıralamak kolay da, ancak alternatifi oluşturmadan neye yarar ki? Elbette "Ne için" sorusu daha zor, zira kendi kendimizi sorgulamamız gereken bir sorudur. Ancak yapıcı bir mücadelenin gücü ancak sevgi, aşk ve umuttan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Yani sevdiğimiz, umut ettiğimiz, arzuladıklarımız nedir sorusuna ortak yanıtlar bulmak her ne kadar zor görünse ve belki gerekmese de, sormamız gereken sorulardır!

Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

ibnistan (admin)

17 Nisan 2002, Çarşamba - 21:44 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
baharankara

Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

ibnistan (admin)

17 Nisan 2002, Çarşamba - 14:50 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
BAHARANKARA Nisan 2002
NEYE KARŞI, NASIL MÜCADELE?

20./21. Nisan 2002 Ankara'da


Yine bahar geldi taze çiçek kokularıyla.... ve biz sizleri bekliyoruz heyecanla, umutla...

Bir yanılsama mıdır, yoksa bir gaza gelmişlik hali midir, gerçekte karşılığı var mıdır bilemiyoruz. Bir hareketlenme var gibi görünüyor son zamanlarda eşcinsel hareket namına. Yani taşlar yerine oturuyor, saflar çoğaldıkça sağlamlaşıyor gibi görünüyor. Dergi hazırlarken yazı yoğunluğundan, yaşadığımız seçim güçlüğünden de anlaşılabiliyor bu. Bu buluşmayı hazırlarken de herkeste üzerine sunum yapılacak hazır bir eylem, proje var gibi görünüyordu.

Bilindiği gibi sekizincisi gerekleşecek olan “Türkiye Eşcinseller Buluşması” yılda iki kez yapılıyor; sonbaharda İstanbul’da Güztanbul, ilkbaharda Ankara’da Baharankara adıyla. Tüm eşcinsel grupların ortak çabasıyla ortaya konan bu etkinliklere buluşmanın yapıldığı şehirdeki gruplar evsahipliği yapıyor. Baharankara 2002’nin de evsahipliğini Kaos GL grubu yapıyor.

Daha önceki buluşmalarda konuşulanlar doğrultusunda, ve takvimlerde görülebileceği üzere bayram kıyağıyla üç güne uzayan haftasonu olmaması nedeniyle Baharankara 2002 iki günle sınırlı kaldı. Bu da daha önce konuşulanlar doğrultusunda sosyal programı kısmamıza yol açtı. Aşağıda toplantı programını görebileceğiniz buluşma, eşyanın tabiatı gereği bu toplantılardan ibaret olmayacak, ama bunu hep birlikte şekillendireceğiz daha çok.

Toplantıların gene bir şemsiye başlığı var: “Neye karşı, nasıl mücadele?” Bu başlık altında birkaç genel toplantı düzenlenecek. Programda görüleceği gibi, gruplar ayrıca sunum ya da atölye düzenlemiyorlar. Tüm katılımcıların benzer zeminde tartışılan bir konuyla ilgili birikimlerini aktarması şeklinde yapılan bir sunumun, birinin sunup, diğerlerinin sunulması şeklindeki bir sunumdan daha paylaşımcı olacağını düşündük.

Baharankara 2002 buluşmasında çabamız; hepimizin yaşamımızı, duruşumuzu ve mücadelemizi ilgilendiren her konuyla ilgili toplantıya katılarak aynı anda tartışabilmemiz; birlikte yeni sorular sorup cevaplar verebilmemiz....

Programlarda yer belirtilmemiş olması tamamen güvenlikle ilgilidir (unutmuş değiliz); buluşma sırasında katılımcılara bildirilecektir.

Programlar her zaman olduğu gibi basına kapalı gerçekleştirilecek, kimsenin isteği aleyhinde görüntü alınmayacaktır.
www.kaosgl.com


Bu konu için mesaj gönderme aktif değildir. Daha fazla bilgi için yönlendiriciniz ile iletişim kurunuz.