GEY-LEZBİYEN ÖĞRENCİ AĞI

İbnistan Forum: Duyurular: 2005 ve öncesi: Kaos GL: GEY-LEZBİYEN ÖĞRENCİ AĞI
Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

Zülfukar

14 Mayıs 2007, Pazartesi - 18:03 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
Merhaba,
ben 5 senedir Almanya´da yasayan ve berlin´de Homoseksüellerin karsilasmis oldugu Ayrimcilik olaylari hakkinda Doktora calismasi yürüten bir escinselim. Internet Sayfaniz bayagi ilgimi cekti bu yüzden size yazma ihtiyaci duydum. Ben de Türkiye´deki korkularimdan kacarak berlin´e gelip bir cok maddi- manevi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan bir geyim. Eger beni Türkiye´deki "BIZ"imle ilgili bir takim gelismelerden ya da tam tersi "daral-t-malardan haberdar ederseniz cok sevinirim ve belki de sürekli kacmak istedigim ülkeme tekrar geri dönme cesareti bulabilirim. Sevgiler ve calismalarinizda basarilar diliyorum.
Zülfü

Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

baran rojhat (deniz22)

09 Mart 2005, Çarşamba - 14:52 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
merhaba
olumlu buldum.

Sayfanın en üstüÖnceki mesajSonraki mesajSayfanın en altıBu mesaja link  

ibnistan (admin)

16 Temmuz 2004, Cuma - 23:18 Mesajı değiştirmek için tıklayın!
GEY-LEZBİYEN ÖĞRENCİ AĞI

Bir sistemi, bir eylemin sürecini ve sonucunu anlatan eğitim,
yetişkin neslin yetişmekte olanları toplum kurallarına hazırlamak
için onların üzerinde tatbik ettiği eylemlerin tümü olarak
tanımlanmakta. Söz konusu eylemlerin tatbik edildiği sürece ise
sosyalizasyon denmektedir. Sonuçta bireyin toplumla bütünleşmesinin
beklendiği toplumsallaşma süreci, gey-lezbiyen bireyler açısından
heteroseksüel sosyalizasyon süreci olarak yaşanmaktadır.
Zorunlu eğitimin zorunlu heteroseksüelliğe dönüştüğü mevcut eğitim
sisteminde, gey-lezbiyen bireylere kendi özgül kişiliklerini kazanma
fırsatı ve olanağı sunulmamakta, bunun sonucunda da gey-lezbiyen
öğrenciler, örgün eğitimde yaşadıkları ruhsal, sosyal ve kültürel
sorunlardan dolayı toplumla sağlıklı bir bütünleşme
gerçekleştirememektedir.

Toplumsal cehalet düşünüldüğünde eğitim üzerine genel bir ortaklaşma
görüldüğü halde mevcut eğitim sisteminden eğitenden eğitilene,
velilerden devletin ilgili kurumlarına kadar neredeyse şikayetçi
olmayan bir kişi ve kurum bulmanın imkânsız hale geldiği
görülmektedir. Heteroseksüel öğrencilerin yaşadığı ve tüm taraflarca
kabul edilen sorunlara, gey-lezbiyen öğrenciler ruhsal ve fiziksel
bir kuşatma ile katmerli bir şekilde mâruz kalmaktadırlar.

Eğitimde Sosyalizasyon Politikaları ve Gey-Lezbiyen Öğrencilere
Yansımaları
Eğitimde toplumsallaştırma politikalarının ana eksenlerinden olan
zorunlu heteroseksüelliğin sorgulanması hedeflenmektedir. Gey-
lezbiyen bireylerin kendilerini keşfederek kimliklerini
geliştirebilecekleri öğrencilik dönemlerinde heteroseksüellik
dayatılmakta ve gey-lezbiyen öğrenciler homofobik baskılanmaya mâruz
kalmaktadırlar.
Eğitimde zorunlu heteroseksüelliğin deşifre edilmesi ve cinsel
yönelim ayrımcılığına karşı yeni eğitim politikalarının
geliştirilebilmesi süreci dahilinde, 2004 Kaos GL Sempozyumu eğitim
alanında yapılacaktır.

Gey-Lezbiyen Öğrenci Ağı
Gey-Lezbiyen öğrencilerin sorunlarının ortaya konulabilmesi için gey
ve lezbiyen öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve buradan hareketle gey-
lezbiyen öğrencilerin sorunlarının eğitim camiası içinde tartışılır
hale gelmesi amacıyla Gey-Lezbiyen Öğrenci Ağı oluşturuluacaktır.
Ne yapmak istiyoruz.?
Üniversitede gey-lezbiyenlerin yaşadıkları sorunları dile
getirebilecekleri ve birbirleriyle iletişime geçecekleri bir iletişim
ağı oluşturmak istiyoruz.
Nasıl Yapacağız?
Üniversitede homofobiyi deşifre edeceğiz. Gey, Lezbiyen, Biseksüeller
olarak üniversitelerde yaşadığımız sorunları birbirimizle
paylaşacağız. Heteroseksizm ve cinsiyetçilikle mücadele edeceğiz.
Heteroseksizm, cinsiyetçilik ve militarizmden arınmış bir dille
iletişim kurmak için çaba harcayacağız. Üniversitelerde Gey-Lezbiyen
realitesinin tanınmasını sağlayacağız.
Kaos GL Öğrenci Ağı Nasıl Bir Örgütlenmedir?
Kaos GL Öğrenci Ağı hiyerarşik değildir. Heteroseksizme ve
cinsiyetçiliğe karşı bir yapılanmadır. Gey-lezbiyen ve biseksüellerin
kampüste, ailede, sokakta ve hayatın bütün alanlarında yaşadığı
sorunların paylaşılacağı ve çözüm yollarının birlikte aranacağı bir
zemindir. Gey-Lezbiyen ağına sadece öğrenciler değil kampüste çalışan
gey-lezbiyen işçi ve memurlar da katılabilirler. Gey-Lezbiyen öğrenci
ağına katılan öğrenciler görünür olmak zorunda değildirler.
Bu listenin koordinesi Kaos GL'li gey-lezbiyenler tarafından
yapılmaktadır.
Nasıl katılabilirsiniz?
glkampus@yahoo.com veya dergi@kaosgl.com adresine mail atmanız
yeterlidir.
Gelin Birlikte Özgürleşelim...

EĞİTİM KOMİSYONU

Akademisyenlere Yönelik Seminerler
Gey-Lezbiyen realitesinin tanınması ve akademisyenlerin yaptıkları
çalışmalarda ve derslerde homofobi ve ayrımcılıktan arınmış bir
şekilde çalışmalarını yürütmeleri için eşcinselliğe dair
bilgilendirici seminerler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ders Kitaplarında Homofobiye Son
Ders Kitaplarının gey-lezbiyenlere yönelik ayrımcılıktan
arındırılması ve evrensel insan hakları standartlarına uygun hale
getirilmesi için mevcut kitapların taranması, sorunların tespiti ve
çözüm önerilerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrımcılık-Homofobi ve Eğitimcilerin Eğitimi
Eğitimcilerin örgütlendiği sendikalara, meslek derneklerine
yönelik "gey ve lezbiyen realitesi ve gey-lezbiyenlerin sorunları"na
dair seminerler düzenlenecektir.

Ayrımcılık-Homofobiye Karşı Rehber Öğretmenlere Duyarlılık
Kazandırılması
Rehber öğretmenlerle gey-lezbiyen öğrencilerin eğitim-öğretim
hayatları süresince yaşadıkları psiko-sosyal sorunların deşifre
edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik işbirliği olanaklarının
yaratılması planlanmaktadır.

Gey-Lezbiyen Öğretmenlerin Örgütlenmesi
Gey-Lezbiyen Öğretmenlerin Örgütlenmesi ve eğitimcilerin örgütlendiği
sendikalarda gey-lezbiyen eğitimciler seksiyonunu oluşması için
sendika yöneticilerine, gey-lezbiyen öğretmenlere yönelik bilinç
yükseltme seminerlerinin organize edilmesi ve gey-lezbiyen
öğretmenlerin uluslararası alanda diğer ülkelerdeki gey-lezbiyen
öğretmenlerle birlikte hareket etmesinin olanaklı hale getirilmesi
hedeflenmektedir.

Akademik Araştırma Alanı Olarak Eşcinsellik
Kaos GL olarak, on yıldır dergi, son beş yıldır da kültür merkezi
üzerinden Türkiye'de gündemde olan ve/veya disiplinler arası geçen
konuları kendi gündemimize uyarlayarak tartışa geldik. Bunları kendi
pratiğimize taşıyarak gey-lezbiyen kurtuluş mücadelesine yön vermeye
çalıştık. Lezbiyenlerin ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin
Çözüm Arayışları Sempozyumunu kamuoyunun önünde akademisyenlerle,
uzmanlarla bu konuları yeniden tartışmaya açtık. Sempozyum öncesinde
kurduğumuz iletişimin Eğitim Komisyonu ile etkileşime evrileceğini
öngörüyoruz.

Eşcinsellik konusunda araştırmaların ve bilgi üretiminin artışı arzu
edilen bir durum olmakla birlikte, konuya duyulan ilgi ve konunun
akademik alanda ele alınması ve irdelenmesi ülkemiz boyutunda henüz
oldukça yenidir. Bu durumun değişmesi, iyi tasarlanmış araştırmaların
yoğun bir şekilde yapılmasıyla mümkün olacaktır. Ancak araştırma
yapacak akademisyen ve ilgililerin, araştırmalarını iyi bir şekilde
tasarlamaları ve özellikle veri toplama aşamasında yüz yüze
yapacakları bilgi toplama görüşmelerinde doğru ve etik açıdan da
uygun sorular sorabilmeleri, konunun farklı boyutlarda tartışılması
açısından büyük önem taşımaktadır.

KAOS GL olarak, eşcinsellikle, Kaos GL ile ilgili yapılacak
araştırmalarda, araştırmacıları daha yakından tanımak amacıyla bir
bilgi formu hazırlanmıştır. Bununla beraber araştırma yapmak
isteyenlerin KAOS GL aracılığıyla soru kağıtlarının incelenmesi söz
konusu olacaktır. Buna göre sübjektif fikir ve bilgileri içeren
soruların düzeltilmesi ve ortaya daha düzgün bir formatın çıkması
amaçlanmaktadır. Çalışmanın başlangıcından bitişine kadar olan
süreçte merkezle ilişkiler devam ettirilecek ve çalışmanın bitiminde
bir nüsha Kaos GL Kütüphanesine teslim edilecektir. Bu teslim,
çalışmalardan haberdar olmanın yanı sıra konuyla ilgili bir veri
tabanının oluşturulma çabasının da temeli olacaktır.

Önerilerinizi dergi@kaosgl.com adresine bekliyoruz.

AİLE KOMİSYONU
Gey-Lezbiyen Evlatlar Değil Ebeveynler Değişecek
Evladı eşcinsel ebeveynler grubunun oluşturulması ve ebeveynlerin bu
grup üzerinden tecrübe ve birlikte neler yapabileceklerine dair fikir
alışverişinde bulunmalarının desteklenmesi planlanmaktadır.
Gey, Lezbiyen, Biseksüel olan, kendi rızasıyla veya toplumsal
baskıyla zorla evlendirilen ebeveynleri bilgilendirme ve beraber
hareket edebilmenin olanaklı hale getirilmesi için atölyelerin
düzenlenmesi planlanmaktadır.

Aileye Açılmaya Yönelik Bilgi Paketi Hazırlanması
Kaos GL Aile Komisyonu tarafından, gey-lezbiyen bireylere ve
ailelerine yönelik, bireylerin cinsel yönelimlerini açıklama
sürecinde karşılaşacakları soru ve sorunlara yönelik broşürlerin
hazırlanması hedeflenmektedir.

Gey-Lezbiyenlerin Ailelerinin Güçlendirilmesi İçin Sosyal Hizmet
Uzmanlarının Eğitimi
Gey-Lezbiyenlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla mücadele etme
noktasında sosyal hizmetin disiplinler arası yaklaşımından
faydalanılması ve sosyal hizmet uzmanlarının eşcinsellik konusunda
yetiştirilmesi için söz konusu eğitimin Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği ile beraber yapılması planlanmaktadır.

Aileye Açılma Hikayeleri
Aile Komisyonu tarafından yürütülecek olan çalışmalar dahilinde
tanıklık toplanması, arşiv taraması yapılması, komisyon
çalışmalarının yer alacağı kitabın hazırlanması ve basılması
hedeflenmektedir.

Gey-Lezbiyenlerin Sorunları Dahilinde Ailelere Yerel Desteklerin
Yaratılması
Yerel cinsel danışma merkezleri, toplum merkezleri ve yerel
yönetimler tarafından desteklenen psiko-sosyal yardım veren merkezler
ile işbirliği olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.

Evsiz, Yaşlı ve Mağdur Eşcinsellere Sosyal Hizmet
Evlerini terk etmek zorunda kalan, zorla evlendirilmeye çalışılan
lezbiyen ve geyler, hayati tehlikesi olduğu için göç etmek ve
saklanmak zorunda kalan, yaşlı olduğu için kendi başına yaşayamayan
eşcinsellere yararlanacakları sosyal destek mekanizmalarını yaratmak
istiyoruz.

Bu mekanizmaların yaratılması konusunda, sosyal hizmet mekanizmaları
(belediyeler, sosyal hizmet alanında çalışan kamu kurumları, özel
kurumlar, stk'lar) ile işbirliği içinde hareket edeceğiz. Mağdur,
yaşlı, evsiz eşcinsellerin sorunlarının çözülmesinde, "Evsiz ve Yaşlı
Eşcinseller için Ortak Ev" projesini hayata geçirmek istiyoruz. Ortak
Evin benzer projelere model olacağını umuyoruz.
Aile alanında çalışacak gey-lezbiyenleri ve aile alanında çalışan
uzmanları
Aile Komisyonuna bekliyoruz. dergi@kaosgl.com

GEY-LEZBİYEN İŞÇİ AĞI

Gey-Lezbiyen işçi ve memurların yaşadıkları sorunlar ve sendikal
mücadele Kaos GL olarak sürekli gündemimizi oluştura geldi.
Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı gey-lezbiyen işçilerin
başında Demoklesin kılıcı gibi sürekli sallandığı halde bu görünmez
şiddet eşcinsel hareket tarafından henüz tam anlamıyla
gündemleştirilememiştir. Bunu yapacak olan çalışma hayatındaki gey-
lezbiyen işçi ve memurlardır.
Oluşturulan Gey-Lezbiyen İşçi Ağı henüz bir e-gruptan ibaret olsa da
doğrudan hayatın içinde örülmesinin de zamanla mümkün olacağına
inanıyoruz.

23-24 Mayıs 2003'de Ankara'da gerçekleştirilen "Gey ve Lezbiyenlerin
Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları"
sempozyumunda "Çalışma Hayatında ve Sendikalarda Gey ve Lezbiyen İşçi
ve Memurların Sorunları" oturumuyla "eşcinsel ve işçi olmak" gerçeği
gündemleştirilmişti. Bu önemli adımdan sonra Kaos GL sendikalarla
daha etkin bir iletişim kurma surecine girdi.
Kaos GL sendikalara gey-lezbiyen görünmezliğini açıklamaya ve
sendikaların bu gerçeği görmezden gelemeyeceğinin altını çizmeye
çalışmaktadır.

Bilinen gerçek odur ki çalışan gey-lezbiyenler işini kaybetme
korkusuyla, henüz çalışmayan veya işsiz gey-lezbiyenler de iş
bulamama korkusuyla "görünmezliklerine" devam etmektedirler.
Gey-lezbiyen çalışanlar kendi hayatlarına sahip çıkamadıklarından
sendikalar da gey-lezbiyen haklarının sendikal haklar olduğu
gerçeğini görmezden gelmektedirler.

Gey-Lezbiyen İşçi Ağı
Gey ve lezbiyen işçi ve memurların iletişim ve etkileşimi için bir e-
grup oluşturuldu. Bu e-grup ile gey-lezbiyen işçi ve memurların
birbirleri ile iletişime geçmeleri, gey-lezbiyenlerin çalışma
hayatında karşılaştıkları sorunların tespiti, buradan tanıklıkların
toplanması ve birlikte hareket etmenin olanaklı hale getirilmesi
hedeflenmektedir.
Bu bağlamda Kaos GL bir gey-lezbiyen işçi ağı kurmaya yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında e-gruba üye olarak
ağa katılmanızı ve bizi bilgilendirmenizi bekliyoruz. Ağ üzerinden
sağlıklı bir iletişim kurabilmek için iş durumunuz, herhangi bir
sendikaya bağlı olup olmadığınız, yaşadığınız şehir, ağa nasıl
katkıda bulunabileceğiniz hakkında bize bilgi vermenizi bekliyoruz.
Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına dair her türden
yaşadığımız tanıklıkları ağda karşılıklı paylaşarak birlikte işe
başlamayı düşünüyoruz. Ağa katılmak için "out" olmanız şart değildir.
Beyaz ya da mavi yakalı olabilirsiniz; işçi ya da memur
olabilirsiniz; iş alanınız ve çalışma konumunuz ne olursa olsun gey-
lezbiyen işçi ağını birlikte oluşturmaya ve daha yaşanılır bir hayatı
birlikte yaratmaya çağırıyoruz.

Gey-Lezbiyen İşçi ve Memurların Sorunları İçin Sendikacılarla
İşbirliği
Sendikacıların, gey-lezbiyenler ve onların iş yerlerinde ve
sendikalarda yaşadıkları sorunlara dair bilgilendirilmesini
amaçlanıyor.

Gey-Lezbiyen İşçi ve Memurların Örgütlenmesi İçin Bilinç Yükseltme
Seminerleri
Gey-Lezbiyen işçi ve memurların cinsel yönelimleri nedeniyle
yaşadıkları sorunlar için ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşı
doğrudan mücadele edebilmeleri için sendika ve meslek odaları içinde
örgütlenmelerinin olanağının yaratılması hedeflenmektedir.

Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Karşı Yasaların
Düzenlenmesi
İş yasasında cinsel yönelim ayrımcılığının tespiti ve bundan
hareketle ayrımcılığa karşı düzenlenecek yasaların uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesi için çalışmaların yapılması
hedeflenmektedir.

HUKUK & GEY-LEZBİYEN İNSAN HAKLARI

Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında eşcinsel bireyler hakkında
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Heteroseksüel olmayan
bireyleri ayrımcılığa karşı korumak için eşcinselliğe değinilmediği
gibi eşcinsel davranışı cezalandırmak için de eşcinselliğe
değinilmemektedir.
Hem devlet kurumları hem de özel kurumların hukuki
düzenlemelerinde "yüz kızartıcı suç" hakkında maddeler tanımlanıp, bu
maddeler genç ve yetişkin eşcinsel bireylere karşı kullanılmaktadır.
Öğrenci yurtları yönetimleri "yüz kızartıcı suç" kavramının
eşcinsellere karşı kullanımının en çarpıcı örneklerinden birisidir.
Son dönemde yönetmeliklerde "efemineler öğretmen
olamaz", "homoseksüeller kaptan olamaz", gibi eşcinselliğin kamusal
alanın dışına itilerek çalışma hakkının elinden alınmak istenmesinin
yanında, "eşcinseller partimize üye olamazlar" şeklinde görülen
açıklamalarla da siyasi alanın dışına itilmek isteniyor.
"Lezbiyen anneye çocuk verilmez", Yargıtay kararı ile, kadının eşinin
eşcinsel olmasını beyan etmesi ile iddet süresini beklemek zorunda
kalmamasına yönelik mahkeme kararları ile gey ve lezbiyenler sırf
cinsel yönelimleri nedeniyle cezalandırılmaktadırlar.
Mağdur olarak emniyet güçleri ile karşılaştığınızda cinsel
yönelimimiz ortaya çıktığı zaman hemen zanlı oluveriyorsunuz ve süreç
artık bizim aleyhimize işlemeye başlıyor.
On senelik mücadelemiz sonucu sorunlarımız sivil toplumun gündemine
gelmeye başlarken bir yandan da görünür eşcinselliği kamusal alan
dışına itmeye çalışan yönetmelikler aslında gey ve lezbiyenlerin
ortaya çıkmasıyla nasıl hareket edileceğinin bilinmemesinden de
kaynaklanıyor.

Eşcinsellerin yaşadığı sorunlar, Türkiye insan hakları hareketince
kapsanıp insan hakları alanı üzerinden yeterince
değerlendirilmemektedir. Eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılık ve
şiddetin mevcut duyarsızlık nedeniyle insan hakları alanında çalışan
sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının raporlarına yansımadığı
görülmektedir.
Eşcinsellere yönelik şiddet ve ayrımcılığa dair taraflar arasında bir
adlandırma ve yaklaşım ortaklaşması henüz yaratılamamıştır. Mevcut
yasalar, eşcinsellere yönelik ayrımcılığa karşı yasal yaptırım
tanımlama ve düzenleme içermemektedir. Gey ve lezbiyen bireyler,
uğradıkları ayrımcılık ve şiddete karşı yasal bir süreç
işletememektedirler. Aynı şekilde gey ve lezbiyen bireyler,
yaşadıkları ayrımcılıkları ortaya çıkarmak ve gündemleştirmek için
insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinden nasıl
faydalanacaklarını bilememektedirler. Durum böyle olunca gey ve
lezbiyenlerin yaşadıkları sorunlar insan hakları alanında
gündemleşmemekte ve gey-lezbiyenler ayrımcılık ve şiddete uğramaya
devam etmektedirler.

Gey-Lezbiyenlerin İnsan Hakları Alanında Çözüm Arayışları
"Gey-Lezbiyen Hakları İnsan Haklarıdır" vurgusunun yapılarak, gey-
lezbiyenlerin maruz kaldıkları insan hakları ihlâllerinin insan
hakları ve kadın hakları savunucuları tarafından dillendirilmesi için
Gey-Lezbiyenlerin İnsan Hakları Alanındaki Çözüm Arayışları projesi
Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Kaos GL Hukuk Özel Sayısı
Hukuk ve Gey-Lezbiyen Hakları Komisyonu, Haziran 2004'de, Kaos GL
Hukuk Özel Sayısını yayınladı. Cinsel Yönelim, Gey-Lezbiyen Hakları
alanındaki uluslararası gelişmelerin ağırlıkta olduğu bu sayıyı,
Türkiye özelindeki hukuki durumun ve gelişmelerin yer alacağı ikinci
Hukuk Özel Sayısı takip edecek.

Hukuki Yardım
Hukuk ve Gey-Lezbiyen Hakları Komisyonunun, gey-lezbiyenlere hukuki
yardım vermesi hedeflenmektedir.
Hukuk alanında gelişme sağlayacak projelere destek olup kampanyalar
örgütlemesi ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde yapılacak
değişiklikler için gey-lezbiyenler için taraf olacak.

Gey-lezbiyenlerin hukuk alanında yaşadıkları sorunların ortadan
kaldırılması ve ihtiyaçların karşılanması için Kaos Kültür
Merkezinden bir avukatın istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Bu
alandaki ihtiyaçların karşılanması için zaman içinde Eşcinsel Hakları
için Hukuk Bürosu oluşturulması düşünülmektedir.

Şu an için cinsel yöneliminden kaynaklı hukuk alanında sorunlar
yaşayan gey-lezbiyenleri gönüllü avukatlarımıza yönlendirmekteyiz.
Ayrıca web sitemizde hukuk alanından soruların cevaplanacağı Danışma
Hattı düzenlenme aşamasındadır.

Gey-Lezbiyenlerin Hukuk Alanında Çözüm Arayışları
Gey-Lezbiyenlerin mevcut hukuk sisteminin Türkiye Cumhuriyeti'nin
taraf olduğu uluslararası sözleşmeler standardına getirilmesi
hedeflenmektedir. Anayasanın 10. maddesine "cinsel yönelim"
ibaresinin eklenmesi ve altındaki maddelerin bu tanımdan hareketle
yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Gey-Lezbiyen Hakları Raporu
Kaos GL içinde Hukuk ve Gey-Lezbiyen Hakları Komisyonu tarafından
yürütülmekte olan raporlama, Kaos GL dergisi arşivinden tanıklıkların
okunmasını, Kaos GL mektuplarının değerlendirilmesini
gerçekleştiriyor. Raporun ilk olması nedeniyle geçmişe dönük durum
tespiti yapılacak.
Hukuk ve Gey-Lezbiyen Hakları ve insan hakları alanında çalışan
kişiler, hukuk fakültesi öğrencileri, avukatlar, akademisyenleri
Hukuk ve Gey-Lezbiyen Hakları Komisyonuna bekliyoruz.

TUTSAK EŞCİNSELLERLE DAYANIŞMA AĞI

Heteroseksüel toplumda görünmezliğe mahkum edilen eşcinsel bireyler,
heteroseksizmin mahpushanelerinde hücrelere tıkılıp kaderlerine terk
ediliyorlar. Asgari insan haklarından mahrum bırakılıyorlar.
Aşağılanıyorlar ve tecavüze uğruyorlar. Eğer aileleri tarafından da
terk edilirlerse bir mektuba bile hasret kalıyorlar.

Açık kimliği ile mahpushaneye düşmeyen bireyler ise, maço ve
heteroseksist zihniyetin kuşattığı bir ortamda yalnızlığa mahkum
oluyor.

Heteroseksizmin zindanlarına düşmüş eşcinselleri biz de unutacağız?
Biz dışarıdakiler, mahpus eşcinsellere en azından yaşama sevinci
verebiliriz.

Tutsak eşcinsellerle bir dayanışma ağı oluşturabiliriz. Bu ağ ile,
mahpushanelerdeki eşcinsellere ulaşabiliriz; sorunlarını tespit
edebiliriz, hukuki ihtiyaçlarını saptayabiliriz. Sorunlarını ve
seslerini dışarıdakilere duyurabiliriz…

Elimizden hiçbir şey şu an için gelmese de en azından bir mektup veya
kart atabiliriz.

Biz, 1994'den bu yana Kaos GL dergisini isteyen eşcinsel,
heteroseksüel tutsaklara ücretsiz gönderiyoruz.

Kaos GL Dergisinin ulaştırılmasını istediğiniz tutsakların iletişim
bilgilerini bize iletebilirsiniz.

Bizler, bugün "dışarı"dayız ama unutmayalım ki "içeri"deki tutsak gey-
lezbiyenler de daha önce dışarıdaydılar...
Bu alana dair önerileri olan ve çalışmak isteyen herkesi (bireyler,
kurumlar, avukatlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar...) Kaos
GL'ye bekliyoruz.

KÜTÜPHANE &YAYIN

Süreli Yayınların Kütüphanede Toplanması
Süreli yayın arşivinin genişletilmesi çalışması Kütüphane Komisyonu
üyeleri tarafından yürütülmekte olup, süreli yayın çıkartan
yayınevleri ve örgütlerle işbirliği içinde hareket etmenin olanakları
yaratılmaya çalışılmaktadır.

Kütüphanenin Geliştirilmesi
Cinsel politika içerikli kitapların kütüphaneye kazandırılması için
yayınevleri ile iletişime geçilmesi ve gerektiğinde finansal destekle
kitapların edinilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Basın-Kupür Arşivinin Düzenlenmesi
Kaos GL'nin basın kupür arşivinin taranarak elektronik ortama
aktarılması ve ciltlenmesi ile bu arşivin kütüphanede kullanıma
açılması hedeflenmektedir.

MEDYA ÇALIŞMA ALANI

Kaos GL Belgeseli
On senedir Türkiyeli eşcinsellerin mâruz kaldıkları homofobi ve
ayrımcığı deşifre ederek, gey-lezbiyenlerin özgüvenlerini
geliştirerek kendi hayatlarına sahip çıkabilecekleri bir süreci
yaratmak için mücadele eden Kaos GL üzerinden Türkiye'deki
eşcinsellerin ve eşcinselliğin on yılına dair bir belgesel çekilecek.

Bu belgesel festivallerde ve benzeri etkinliklerde gösterilerek
eşcinsellerin yaşadıkları sorunlar ve cinsel kimliklerini kurma ve
geliştirme yönünde verdikleri mücadele anlatılacak.

Kaos GL Foto-Film Merkezinin Kurulması
Kaos GL'nin on yıllık görsel arşivinin düzenlenmesi, medya takibinin
yapılması hedeflenmektedir.
Merkez, doğrudan yazılı ve görsel haberler hazırlayarak internete ve
medyaya aktarabilecektir.

Gey-Lezbiyen Film Günleri
Gey-Lezbiyen film günleri ile gey-lezbiyenlere dair sinema alanında
yapılan çalışmaların izleyici ile buluşması hedeflenmektedir.

Yerel Kısa Gey-Lezbiyen Film Yarışması
Gey-Lezbiyen film günleri projesinin süreç içinde yerelden çıkacak
gey-lezbiyen filmlerini destekleyecek bir yarışmaya dönüşmesi
hedeflenmektedir.
Bu alanda "Kaos GL Ödülleri" verilebilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla ilişkiye geçilecektir.
İletişim Fakülteleri ile birlikte çalışılabileceği düşünülmektedir.

PSİKOLOJİ-PSİKİYATRİ ÇALIŞMA BİRİMİ
Türkiye'de dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi, ruhsal
hastalıklar, DSM IV (Amerikan Psikiyatri Birliği- APA) ve ICD10
(Dünya Sağlık Örgütü) uluslararası sınıflandırmalara uygun şekillerde
kategorilere ayrılır. APA tarafından 1973'te alınan karar sonrasında,
eşcinsellik kademeli olarak sınıflandırılıp, bir ruhsal hastalık
kategorisi olmaktan çıkarılmıştır, DSÖ de benzer bir yol izlemiştir.
Bilimsel kabul ve yaygın uygulama bu yönde olmakla birlikte,
eşcinselliğin hastalık olduğunu, tedavi edilmesi gerektiğini düşünen
psikiyatrlar ve kurumlar halen vardır. Türkiye'de genel psikiyatri
uygulaması, bu konuyu psikiyatrın kişisel tercihine bırakmıştır.
Genel tıp ve ihtisas eğitimi sırasında üzerinde durulmayan
eşcinsellikle ilgili bir çok hekimin yaklaşımı bu nedenle, toplumsal
homofobiden bağımsız olamamaktadır. Bunun da ötesinde bilimsellikten
uzak yöntemlerle dönüştürme tedavisi uygulanabilmektedir.
Uygulamalarla ilgili meslek kuruluşlarınca getirilen bir standart ya
da yaptırım yoktur.

Eşcinsellerin eşcinsellikleriyle ilgili olarak psikiyatr ve
psikologla karşılaşması, ya bunu bir sorun olarak görüp kendi
isteğiyle başvurması sonucunda ya da ailelerinin baskısıyla
olmaktadır. Çocuklarının eşcinsel olduğunu anladıklarında veya
çocukları onlara açıldığında, ebeveynler sıklıkla onları psikologa
veya psikiyatra götürürler. Eğer psikiyatr aileyi çocuğun hasta
olmadığına ikna etmeye çalışırsa, aile bu durumda başka bir
psikiyatra gidecektir. Eşcinsellik dışında yakınmalarla
başvurulduğunda da, tüm sorunların kökeni olarak konunun eşcinselliğe
getirilmesi sık rastlanılan bir uygulamadır.
Ruh sağlığı çalışanlarınca, başvuranlara (eşcinseller ve yakınları),
eşcinsellikle ilgili psikiyatri ve psikolojinin evrensel kabulleri
aktarılmamakta, yaygın uygulamada olmayan hipnoz gibi tedaviler
uygulanabilmekte, gereksiz ilaç önerilmekte, uzun süreli
psikoterapiye alınmaktadırlar. Heteroseksüellik tek "normal ve
sağlıklı" cinsel yönelim, eşcinsellik de "sapkın" bir davranış olarak
yansıtılır. Tüm bunlar kişinin kendi gerçeğiyle uyumunu
zorlaştırdığı, zaman ve para kaybına yol açtığı gibi, uygulanan
tedavi yöntemlerinin kendileriyle ilgili yan etkileri de kişiye zarar
verebilir. Bu nedenle, uygulamalar genel tıp ve psikiyatri etiğine
aykırıdır.

Eşcinsellerin Psiko-Sosyal Sorunları ve Çözüm Önerileri
Eşcinsellerin psikolojik sorunlarına çözüm bulabilmek için, Psikoloji
ve Psikolojik Rehberlik Bölümü akademisyenleri ve son sınıf
öğrencilerine yönelik eğitim verilmesi, Türk Psikologlar Birliği ve
Türkiye Psikiyatrlar Birliği ile işbirliği yapılması ve bu kurumlarla
ortak projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Psikolojik Yardım
Gey-Lezbiyenlere psikolojik yardım verilmesi ve gey-lezbiyenlere
psikolojik yardım verecek kişi ve kurumlarla bir araya gelmesinin
sağlanması hedeflenmektedir. Eşcinsel evladı olan ebeveynlere yönelik
psikolojik yardımın da bir ihtiyaç olduğu görülmüştür. Ebeveynlere
yönelik psikolojik/psikiyatrik yardım için kurumlar arası eşgüdüm
olanaklarının yaratılması için çalışılacaktır.
Gey-Lezbiyenlerin psikoloji-psikiyatri alanlarına dair sorunları için
Kaos Kültür Merkezi'nde psikiyatr-psikolog istihdam edilmesi
hedeflenmektedir. Bu projenin gey-lezbiyenlerin ihtiyaçları
doğrultusunda Eşcinseller için Psikolojik Danışma Merkezi/Sağlık
Merkezi olarak tasarlanması düşünülmektedir.
Şu an için eşcinselliğinden kaynaklı psikoloji-psikiyatri alanlarında
sorun yaşayan bireylerin uzmanlarla görüşme taleplerinde Kaos GL
olarak, homofobik olmayan psikiyatr ve psikologlara
yönlendirmekteyiz.
Ayrıca web sitemizde psikolog, psikiyatr, cinsel sağlık danışmanlık
alanlarından soruların cevaplanacağı Danışma Hattı düzenlenme
aşamasındadır.

Askeri Psikiyatri
Ordu, askere alma ve askeriye içindeki mesleki kriterlerini
eşcinsellik alanında düzenlerken psikiyatri biliminin yaklaşımından
hareket ettiğini belirtmektedir. Oysa psikoloji ve psikiyatri
kurumları bugün eşcinselliği psiko-sosyal bir bozukluk olarak
değerlendirmemektedir. Askeri psikiyatri ise hâlâ DSM-II kriterlerini
uygulamaktadır. Bu uygulamanın sonuçları sadece askeriyenin içinde
kalmamakta, başta memuriyet alanında olmak üzere hayatın pek çok
alanında, "ileri derecede psiko-sosyal bozukluk: homoseksüalite"
damgasıyla karşımıza çıkmakta ve bu durum ayrımcılığa uğramamıza
sebebiyet vermektedir. Askeri psikiyatrinin de DSM'nin son
versiyonunu tanıması ve askeriyenin mesleki kriterlerinin yeniden
düzenlenmesi için çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Psikoloji-Psikiyatri Çalışma Birimi, çalışmalarına başlamıştır.
Çalışma birimi gey-lezbiyenlere, psikoloji ve psikiyatri alanında
çalışan kişilere yönelik kısa vadede Psikoloji-Psikiyatri Kaos GL
Özel Sayısı çıkarmayı hedeflemektedir.
Bu alanda çalışan öğrenci, akademisyen, uzman ve ilgilileri Psikoloji-
Psikiyatri Çalışma Birimine bekliyoruz.

Önerilerinizi dergi@kaosgl.com adresine bekliyoruz.