anasayfa
< Eşcinsellik ve Tekamül < Eşcinsel Müslüman
önceki sayfa

Eşcinsel Müslümanların İlk Uluslararası Buluşması

İlk Uluslararası GLBT (Gay, Lezbiyen, Biseksüel, Transgender) Müslümanlar Buluşması'nın koordinatörü ve El-Fatiha Grubunun kurucusu Faysal Alam şunları söylüyor: "Nihayet birer gay, lezbiyen, biseksüel ve transgender müslüman insanlar olarak bizler için önem taşıyan konuları ele almak amacıyla bir araya gelmek için ilk adımları attık."

Bu ilk GLBT Müslüman buluşması ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde 9-12 Ekim 1998 tarihleri arasında yapıldı. 30 katılımcı tüm islam dünyasının kültürel ve dinsel çeşitliliğini temsil ediyordu. Katılımcıların geldiği ülkeler; ABD, Belçika, Kanada, Mısır, Hindistan, Almanya, Hollanda, Lübnan, Maldiv Adaları, Suudi Arabistan, Suriye, Güney Afrika ve Pakistan'dı.

Buluşma GLBT Müslümanlar için önemli olan konuların tartışılmasında bir forum işlevi gördü. Workshop ve oturumlarda inanç ve cinsellik, İslam dünyasındaki GLBT insanların gördükleri baskı, İslamda GLBT kimliği ve İslam toplumlarında GLBT davranışının tarihsel perspektifleri yanısıra katılımcılar Muhammed Peygamber'in cinsel azınlıklar üzerine söyledikleri ve eşcinsel edimlerle ilintili Kur'an ayetlerinin farklı yorumlarını incelediler. Buluşmanın en önemli yanı tüm dünyadaki GLBT Müslümanların sorunlarını ele alacak uluslararası bir organizasyon kurulması kararıydı. Organizasyon, Kur'an'ın ilk suresi olan El-Fatiha adını aldı. Organizasyonun kurucularından Faysal Alam, GLBT Müslüman Hareketinin yeni başladığını söylüyor ve devam ediyor: "İslam toplumlarında GLBT insanlara karşı önyargılar ve ayrımcılık kültür kaynaklı olup, bir din olarak İslam bunun nedeni değildir. Bizler, GLBT insanlar ve inanan müslümanlar olarak kimliğimizi geliştirmek istiyoruz. İslamın soylu ve en önemli ilkeleri saygı, insanlık onuru, hoşgörü, anlayış ve adalet konu eşcinsellik ve cinsiyet eşitliği olduğunda gözardı ediliyor. İnşallah bunların hepsini değiştireceğiz."

İlk Uluslararası GLBT Müslümanlar Buluşması, bir internet iletişim grubu olan Gay-Muslims Listserv tarafından finanse edilmiş. Gay Müslims Listserv'in amacı şu: Kendi bireysel deneyimlerimiz, bilgimiz ve İslam ve Allah'a olan inancımızı kullanarak, yaşamlarımızın iki önemli öğesini bir araya getirmek. Gay ve Müslüman olmak birbirlerini dışlayan şeyler değillerdir. Umudumuz Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmayacağını herkesin sonunda anlamasıdır. Sonuç olarak bir insan hem dinin gereklerini yerine getiren bir müslüman, hem gay-lezbiyen-biseksüel ya da transgender bir insan olabilir.

Daha fazla bilgi için gaymuslims@yahoo.com.

(Ilga bülten, 1998/sayı 3)

KAOS GL, 02/1999 / sayı 54


Eşcinsellik ve Tekamül: bilgi,fikirler
önceki sayfa