anasayfa
< Eşcinsellik ve Tekamül < homofob müslüman
önceki sayfa

Homfob Müslümalar

Müslüman köktendinciler gay aktivisti ölümle tehdit etti

İslamofobi Konferansı Şiddet ve Kargaşa İçinde Sona Erdi.

Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan liderlerin katıldığı, müslüman değerleri anlama ve toleransı teşvik etme amacıyla düzenlenmiş"Islamophobia" konulu Londra'daki konferans sırasında İslamcı köktenciler bir gayi dövmeye kalktılar ve onu ölümle tehdit ettiler.

Konferans deklarasyonunda "islam, barbar, irasyonel, ilkel, cinsiyetçi, şiddet eğilimli ve saldırganmış gibi yanlış ve haksız olarak gösterilmektedir." denmektedir.

Soru-cevap bölümü sırasında OutRage! grubundan aktivist ve Pakistan kökenli eski bir müslüman olan Muhammad Khan, pa nelistlere müslümanların gay insanlara yönelik olumsuz davranışlarının önüne nasıl geçileceği sorusunu yöneltti.

Konferans bundan sonra çoğunlukla Muhammad'in üzerinden yürüdü. Muhammad, 100 kişiden fazla olan müslümanlarla çevrildi. Bu kişiler bağırarak küfürler saçıyor ve Muhammad'i ölümle tehdit ediyorlardı. Muhammad, "Bazıları beni dövmeye çalışıyordu. Onları sadece panel idarecilerinin araya girmesi durdurdu. Linç edileceğimi sandım."

Müslüman, hıristiyan ya da yahudi liderlerden hiçbiri durumu yatıştırmak ya da uygulanan şiddeti ayıplamak için araya girmedi. Müslüman bir din adamı ve Runnymede Trust adlı örgütün bir üyesi olan Abdul Jalil Sajid, Muhammad'in, müslümanların eşcinseller hakkında ne düşündüklerini sormaya hakkı olmadığını bağırdı: Onun yap ması gerekenin seyircilerin tepkisine bakmak olduğunu söyledi. Şiddet dolu anlar konferansın bitmesine sebep oldu.

18 Mart Çarşamba günü Londra'nın King's Collage binasında yapılan "İslamfobisi-Zamanımızın Yabancı Düşmanlığı" konferansını Islamic Foundation sponse etmişti. İslam Topluluğu Öğrenci Federasyonu (FOSIS) ve Londra Birliği Üniversitesi (ULU) konferansı organize etmişlerdi. Üstelik ULU'nun anti-homofobik olma gibi bir politikası vardı. ULU'nun bu politikası konferanstaki gelişmeyle açık bir şekild e ihlal edilmiş oldu.

İmam Sajid'in yanısıra diğer konuşmacılar şunlardı:

-Siva Ganeshanadanan, ULU Başkanı

-Dr. Richard Stone, Irksal Eşitlik İçin Yahudi Konseyi üyesi ve Runnymede Trust sözcüsü

-Muhammad Risaluddin, Çokinançlı Colombus Foundation'ın lideri

-Rev. John Webber, Stepney Piskoposluğu Danışmanı.

Konuşmacılardan hiçbiri Muhammad'in soru sorma ya da homofobik hakaretlere karşı konuşma hakkını savunmadı.

"Müslümanlar kendileri için tolerans istemekteler fakat lezbiyen ve gayler için değil" diyen Muhammad Khan, "Onlar islamfobisini mahkum ediyorlar ama aynı zamanda eşcinsellere karşı nefret ve şiddeti de hararetle destekliyorlar." şeklinde konuştu.

Ilga bulletin-sayı:2/98'den çeviren Mustafa/Ankara

KAOS GL

TEMMUZ-AĞUSTOS 98 / SAYI 47-48



Eşcinsellik ve Tekamül: bilgi,fikirler
önceki sayfa